Treball en grup

Amb grups reduïts i de nivells similars

El treball en grup és la forma més habitual de treballar.

Plantegem classes d’una hora de durada amb grups d’entre dos i sis gossos de nivells similars on l’instructor pot adaptar els exercicis a les especificitats de cada equip gos-guia.

L’execució de recorreguts d’agility es fa sempre de forma individual (només un gos amb el seu guia i l’instructor a la pista).

Per la resta de membres del grup es proposen exercicis específics de treball amb el gos sobre aparells o seqüències per treballar individualment o bé es planteja la revisió i anàlisi de l’execució de l’equip que està realitzant el recorregut.

El fet de treballar junt amb altra gent ens ajuda a detectar (sempre en els altres 😉) situacions d’execució incorrecta dels exercicis.

Hi ha una gran varietat d’horaris per treballar amb el gos disponibles per cada nivell i no cal restringir-se sempre al mateix horari