Curs de clicker

L’us del clicker ens permet ensenyar al nostre gos comportaments complexos usant només reforços positius mitjançant un mètode sistemàtic. En el curs es treballen tant els comportaments dirigits (luring) com els autònoms (shaping i free shaping), aplicant les tècniques de modelatge per asolir comportaments més elaborats.

Aquest curs l’imparteix la Neus que te el certificat CAP (Competency Assestment Program) nivell 2 amb distinció en educació amb clicker i es farà a les noves instal·lacions, en dos dissabtes de 9:30 a 13.

En la primera sessió s’ensenya el funcionament del clicker i s’estableix com un reforç secundari pel nostre gos, això ens permet ja en la primera classe ensenyar-li nous comportaments usant només recompenses.

La segona sessió es fa al cap de tres setmanes, per tal de podert treballar durant aquest temps individualment -però comptant sempre amb el suport de la Neus- amb el nostre gos. En la segona sessió es mostra al grup allò que s’ha treballat, s’ajusta el que calgui i es treballen les sequències de comportament.

El curs està restringit a gent del club, limitat a un màxim de 8 persones i te un cost de 50 euros. Podeu apuntar-vos-hi enviant un mail a inscripcions@agilitycanic.com. Les places s’assignaran pel l’ordre de rebuda dels mails. Si teniu cap consulta no dubteu en plantejar-nos-la.