Gravació vídeo de la copa

Tenim alguna foto del “making of”. En un parell de dies podrem publicar el video.

Recordeu que podeu trovar tota la informació sobre la Copa Catalunya 2019 a https://www.copa19.agilitycanic.cat

Actors

201904 Video actors

Equip tècnic

201904 Video Fotograf Jordi201904 Video Fotograf Estel201904 Video Fotograf Ezequiel201904 Video Fotograf Josep