Llicència federativa 2010/2011

Tots aquells que vulguin participar en proves de la Federació Catalana d’agility han de tramitar la corresponent llicència federativa per la temporada. Aquesta llicència te un cost de 100€, cobreix la inscripció a totes les proves de la temporada i inclou una assegurança esportiva i de responsabilitat civil del gos en les competicions.

Per presentàrse al test de competència del 5 de setembre (imprescindible per competir) cal disposar d’aquesta llicència abans del 27 d’agost, per tant -com venen vacances- feu-ho el més aviat possible. La bona noticia és que per a fer el test n’hi ha prou amb una llicència amateur (que costa 30€) i que es pot fer el pas a la llicència completa (abonant la diferència fins als 100€) un cop passat el test, és a dir, es pot pagar en dos terminis. Hi ha condicions especials pel segon gos i per llicències infantils (fins a 14 i 18 anys).

Per demanar la llicència ens cal que:

  • Ens envieu escanejat el vostre DNI (les dues cares)
  • Ens envieu escanejada la primera pàgina de la cartilla de vacunes del gos (no calen les vacunes)
  • Ens torneu cumplimentat i signat el full de sol·licitud

Podeu enviar els documents escanejats a info@agilitycanic.com. L’import de la quota corresponent us l’inclourem en el proper rebut del club. Si teniu cap dubte, estem a la vostra disposició.