Represa d’activitats: no en fase 0

Altres esportistes federats:

  • Els esportistes federats no integrats en l’apartat anterior podran entrenar-se de forma individual, en espais a l’aire lliure, dos cops al dia (entre les 6h i les 10h, i entre les 20h i les 23h) dins del terme municipal on visquin.
  • Els entrenaments no es podran fer en instal·lacions esportives, que han de romandre tancades. Els esportistes, però, podran accedir a espais naturals com el mar, rius o embassaments, entre d’altres. Amb tot, si en la seva modalitat hi
    intervenen animals (per exemple, l’hípica) es podrà fer l’entrenament a l’aire lliure individualment al lloc on visquin els animals, mitjançant cita prèvia.
  • Durant l’entrenament, no hi podrà haver entrenadors ni personal auxiliar, i caldrà respectar la distància de seguretat interpersonal pertinent.
  • N’hi haurà prou amb la llicència perquè cada federació acrediti els seus esportistes..