Seminari amb Samir Abu Laila (4-5 abril 2003)

El seminari es va desenvolupar sobre dos nivells: iniciació i competició per ajustar-se millor als perfils dels diferents participants i va resultar molt interessant per a tots els participants.

Participants en el primer seminari d'agility organitzat pel club