Joc amb altres gossos

El joc supervisat amb altres cadells és fonamental en aquesta etapa de la vida

El joc supervisat amb altres cadells permet mantenir un nivell adequat d’intensitat.

Això afavoreix el desenvolupament del seu llenguatge corporal tant pel que fa a la invitació al joc amb altres gossos com per les senyals de calma o de rebuig.

En la fase d’autonomia el gos aprèn a gestionar la relació per si mateix, sense dependre dels seus tutors o altres gossos de la família.

Tot això ens ajuda a desenvolupar una bona sociabilització canina gràcies a un gos equilibrat i amb menys conflictes en les seves relacions.