Nivell iniciació (grups A i B)

En aquest nivell d’entrada a l’ensinistrament es treballa la relació amb el gos amb exercicis bàsics d’obediència i la introducció de l’agility.

En les primeres sessions (nivell A) la classe es centra més en la relació amb el nostre gos. Es tracta d’aconseguir captar la seva atenció per tal que pugui caminar al nostre costat sense estar pendent de tot el que hi ha al voltant ni anar-nos estirant cap on ell vol i que aprengui algunes ordres bàsiques com asseure’s o estirar-se a terra.

En la part d’agility s’introdueixen salts i túnels i es plantegen petites seqüències per mantenir l’atenció del gos en el seu pas pel circuït. Es fa també una presa de contacte amb diversos obstacles i tècniques de gir.

Passem al nivell B de l’ensinistrament quan ja tenim un cert control sobre el gos, aquest ha après les instruccions bàsiques d’obediència i sap fer-les si som al seu costat. En aquest nivell les sessions d’obediència son més curtes per que el gos aprofita més el temps i treballem més la separació del guia.

En l’agility anem fent seqüències més llargues incloent girs i afegim obstacles com la roda o el mur. Introduïm el treball de les zones de contacte amb els targets estàtics i la introducció a l’eslàlom.

En ocasions fem grups d’entrenament combinats de més d’un nivell, això dona més flexibilitat en la tria d’horaris i en l’assignació d’exercicis.